Regulamin

Definicje

 1. Regulamin: oznacza niniejszy regulamin.
 2. Niezbędnik przedsiębiorcy (Serwis): katalog internetowy dla firm dostępny w sieci Internet zlokalizowany pod adresem: https://niezbednikprzedsiebiorcy.pl, należący do E-Marketing Radosław Karbowski z siedzibą przy ul. Kossaka 4, 13-200 Działdowo, NIP: 571-169-31-70.
 3. Baza danych: zbiór danych zgromadzonych według określonej metody, które są dostępne przy pomocy środków elektronicznych. Zawiera aktualne dane polskich firm.
 4. Użytkownik: każda osoba, która korzysta z serwisu.
 5. Wyszukiwarka: narzędzie służące do przeglądania bazy danych.

Postanowienia ogólne

 1. Celem regulaminu jest zapewnienie zgodnego z prawem korzystania z serwisu przez użytkowników. Regulamin powstał, żeby chronić prywatność użytkowników.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o jego zawartości, a także dokonywania w nim zmian lub modyfikacji.
 3. Akceptując regulamin, użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Dodawania ocen oraz opinii

 1. Użytkownicy serwisu mogę publikować opinie i oceniać firmy zgromadzone w bazie danych.
 2. Oceny oraz opinie mogą dotyczyć wyłącznie działalności danej firmy. Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za treść opublikowanej opinii.
 3. Opinie zamieszczone w serwisie muszą być zgodne z prawem oraz nie mogą naruszać dobrych obyczajów, dóbr osobistych osób trzecich czy zasad współżycia społecznego.
 4. Opinie nie mogą być zawierać treści reklamowych.
 5. Serwis zastrzega sobie prawa do odmówienia publikacji opinii lub jej usunięcia.
 6. Użytkownik chcący dodać opinię, akceptuje regulamin.

Warunki techniczne świadczenia usług

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych w serwisie wymagane jest: przeglądarka internetowa Internet Explorer 8.0 lub nowsze, Mozilla Firefox w ostatniej stabilnej wersji lub Google Chrome w ostatniej stabilnej wersji, program pocztowy zgodny z protokołem POP3 lub IMAP oraz SMPT.

Odpowiedzialność korzystania z serwisu

 1. Zastrzegamy, że korzystanie z serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko użytkownika.
 2. Nie udzielamy gwarancji, że korzystanie z serwisu będzie przebiegało bez zakłóceń, błędów lub przerw. Nie gwarantujemy, że merytoryczna część serwisu będzie odpowiadała użytkownikom.
 3. Akceptując poniższy regulamin, użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z serwisów wyłącznie w sposób zgodnie z prawem.
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki podjętych decyzji związanych z wykorzystywanymi informacji zawartych w bazie danych przez użytkowników.
 5. Nie ponosimy odpowiedzialności cywilnej, karnej lub administracyjnej za korzystanie z serwisu przez użytkowników w sposób będący sprzeczny z postanowieniami regulaminu.

Postanowienia końcowe

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w regulaminie w dowolnym czasie.
 2. Aktualna treść regulaminu znajduje się na stronie https://niezbednikprzedsiebiorcy.pl
 3. Regulamin podlega prawu polskiemu.